odsyłacz do strony miasta i miejscowości genealogia kresy oszmiański

odsyłacz do strony mapy genealogia kresy oszmiański

odsyłacz do strony wydawnictwa genealogia kresy oszmiański

odsyłacz do strony historia genealogia kresy oszmiański

alejka jesienna w Kuszlanach genealogia kresy oszmiański

odsyłacz do strony genealogia kresy oszmiański

odsyłacz do strony przydatne adresy genealogia kresy oszmiański

odsyłacz do strony księga gości genealogia kresy oszmiański

odsyłacz do strony kontaktu mailowego genealogia kresy oszmiański

Portal Oszmiańszczyzna - to projekt autorski zrodzony z potrzeby serca, z tęsknoty za Małą Ojczyzną, która w wyniku zawirowań historycznych nie była mi dana w oszmiańskim powiecie.

Wędrując kresowymi ścieżkami znalazłem tam nie tylko aktualne i historyczne okruchy rodzinnej pamięci, ale także prawdziwych, gościnnych ludzi, którzy mogliby być moim sąsiadami, gdyby losy potoczyły się inaczej.

Ponieważ wiem, że wielu z Was także szuka kresowych korzeni oraz z zainteresowaniem słucha wieści o przeszłości i teraźniejszości tamtej ziemi, stąd pomysł zebrania w jednym miejscu wszystkiego, co w świecie wirtualnym i realnym udało mi się znaleźć o Oszmiańszczyźnie.

Z nadzieją, że będzie to przydatne...

fotka autora z psem Faronem genealogia kresy oszmiańskiMichał Butkiewicz

Партал Ашмяншчына – аўтарскі праект, народжаны з патрэбы сэрца, з настальгіі па Малой Айчыне, якой у выніку гістарычных завірухаў не стаў Ашмянскі павет.

Вандруючы сцяжынкамі Крэсаў, я знайшоў не толькі актуальныя і гістарычныя крупінкі сямейнай памяці, але таксама сапраўдных, гасцінных людзей, якія магі б быць маімі суседзямі, калі б лёсы не раздзялілі нашых шляхоў.

Я ўпэўнены, што многія з Вас таксама шукаюць крэсавых каранёў і з цікаўнасцю слухаюць вестак аб мінуўшчыне і сённяшнім дні той зямлі, і таму ўзнікла ідэя сабраць у адным месцы ўсё, што ў віртуальным і рэальным свеце ўдалося мне знайсці пра Ашмяншчыну.

Спадзяюся, што гэта прынясе карысць...