odsylacz do danych dotyczących Oszmiany genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Smorgoń genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Borun genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Dziewieniszek genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Gieranon genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Graużyszek genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Gudogaj genealogia kresy oszmiański

kępa brzozowa i resztki krzyża w Graużyszkach genealogia kresy oszmiański

(...) Wykarczować - by chcieli korzenie,

Przeoraliby ziemię do spodu,

Żeby nic tu nie mogło przypomnieć

Jej przeszłości i tego Narodu


Który w ziemię tę wrósł od prawieków,

Który żył tu od dziadów - pradziadów...

Żeby nikt nie odnalazł tu więcej

Raz na zawsze zatartych śladów!


Przesiedlili, przegnali, wywieźli,

Oddzielili duszę od ciała.

Zapomnieli tylko o jednym.

Przeoczyli. Że ziemia została.


Ziemia, której ni wygnać, ni wywieźć,

Z której nadal z nadejściem wiosny

Zielonością w niebo strzelają

Buki, klony, topole i sosny!


I już gaj się rozszumiał, rozgadał

Po dawnemu - wileńską brzozą...

Łatwo było wywieźć człowieka -

Ale brzóz - wszystkich brzóz

nie wywiozą ! (...)

odsylacz do danych dotyczących Holszan genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Horodnik, Bołtupia i Kolczun genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Iwja genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Krewa genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Kuszlan genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Murowanej Oszmianki genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Nalibok genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Sół genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Wiszniewa genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Wołożyna genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Zalesia genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Żemłosławia i Subotnik genealogia kresy oszmiański odsylacz do danych dotyczących Żupran genealogia kresy oszmiański

[fragment wiersza "Trzy ziemie" Feliksa Konarskiego Ref -Rena]


Oszmiańszczyzna czyli Ziemia Oszmiańska.

mapa genealogia kresy oszmiański W Rzeczpospolitej Obojga Narodów powiat oszmiański był największym powiatem województwa wileńskiego – znacząco większym od czterech pozostałych powiatów tego województwa. Oto co na ten temat pisze Z. Gloger w „Geografii historycznej ziem dawnej Polski” [Kraków 1903]: „Województwo Wileńskie, zorganizowane na wzór województw polskich, podzielone zostało na pięć powiatów: Wileński, Oszmiański, Lidzki, Wiłkomierski i Brasławski. (…) Od unii lubelskiej krzesło kasztelana wileńskiego stało między wojewodami sandomierskim i kaliskim. Herb województwa był tenże sam, co księstwa Litewskiego, a mianowicie, na chorągwi czerwonej z jednej strony Pogoń, a z drugiej Kolumny czyli Słupy. Tegoż samego herbu zażywało i pięć powiatów wileńskich, z tą tylko różnicą, że chorągiew wojewódzka miała dwa końce, a powiatowe po jednym. Mundurem województwa był kontusz granatowy, a żupan i wyłogi karmazynowe. Powiat Oszmiański dla odmiany używał barwy zielonej, a Wiłkomierski szafirowej, ale później oba te powiaty przyjęły mundur wojewódzki. Każdy z powiatów sejmikował u siebie, a całe województwo w Wilnie. Powiaty obierały po dwóch posłów na sejmy i na sejmikach deputackich po dwóch deputatów na trybunał, czyli razem 10 posłów i 10 deputatów. Jeden deputat każdego powiatu wybierany był za kadencyę wileńską, a drugi na ruską, która odbywała się na przemian w Nowogródku i Mińsku, a po pierwszym podziale w Grodnie i Mińsku. Sądy ziemskie i grodzkie zasiadały w stolicy każdego powiatu, tylko jeden powiat Oszmiański sądził się w Miadziolu. (…) Powiaty: Brasławski, Oszmiański i Lidzki, miały ludność od wschodu białoruską, od zachodu bądź litewską, bądź sioła litewskie, pomięszane z białoruskiemi.(…) Wogóle jednak zanotować tu potrzeba ciekawy fakt, iż od roku 1803, t. j. od czasu rządów generał-gubernatora Michała Murawiewa na Litwie, język polski wśród ludu katolickiego tych okolic znacznie się rozszerzył, tak, że są całe okolice, w których stanowczą wziął przewagę w ostatniej ćwierci wieku XIX.mapa genealogia kresy oszmiański (…) W Wilnie zasiadał trybunał Wielkiego Księstwa Litewskiego. Marszałka trybunału obierali deputaci. Gdy po skończonej kadencyi wileńskiej następowała kadencya tak zwana ruska, trybunał odprawował sądy w Nowogródku i Mińsku, a po roku 1772 w Grodnie, gdzie przybywali deputaci, wybrani do kadencji ruskiej, przewodniczył jednak ten sam marszałek, co w Wilnie. Na kadencyi wileńskiej w Wilnie sądziły się województwa: Wileńskie, Trockie, Smoleńskie, Połockie i Brzeskie. Rozległy powiat Oszmiański w r. 1717 liczył 8.420 dymów. W Oszmianie Murowanej, czyli Oszmiance, istniał do ostatnich czasów obszerny dwór murowany, w którym Krzysztof Dorohostajski, marszałek wielki litewski, założył w XVII wieku drukarnię i wytłoczył w niej dzieło swoje o koniach p. n. Hippika. [niestety dzieło to prawdopodobnie nie było drukowane w Murowanej Oszmiance – przypisek MB]. W Gieranonach, czyli Gieranojniach, istniał starożytny zamek, będący siedliskiem starego i potężnego rodu Gastoldów, wielce zasłużonego w dziejach Litwy oświatą i wielkimi czynami. Boruny słynęły szkołami księży Bazylianów.(…).”


mapa genealogia kresy oszmiańskiW końcówce XIX wieku granice Oszmiańszczyzny zostały ograniczone do powiatu oszmiańskiego ówczesnej gubernii wileńskiej. Był to obszar znaczenie mniejszy w stosunku do ostatnich wieków I Rzeczpospolitej (szczególnie w części północnej), jednak pozostawał zdecydowanie większy od powiatu oszmiańskiego w II Rzeczpospolitej. I ten właśnie obszar został w XIX w. opisany przez Czesława Jankowskiego w monumentalnym dziele "Powiat oszmiański. Materiały do dziejów ziemi i ludzi.", które stanowi podstawowe źródło wiedzy o Ziemi Oszmiańskiej. Ponieważ trzeba było na potrzeby niniejszego portalu określić zakres terytorialny Oszmiańszczyzny, to z szacunku dla dokonań Czesława Jankowskiego przyjęto zakres terytorialny wskazany na mapie zamieszczonej w części I "Powiatu oszmiańskiego" [Petersburg 1896].Rozważania prof. J. Ochmańskiego na temat wschodniej i północnej granicy powiatu oszmiańskiego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów znajdziesz TUTAJ.


Wzmianki na temat zasięgu terytorialnego Oszmiańszczyzny w czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego można znaleźć także w publikacji dr hab. Zbysława Wojtkowiaka. okladka genealogia kresy oszmiański


W początkach II Rzeczypospolitej środkowa część historycznej Oszmiańszczyzny (wg stanu z końca XIX wieku) pozostała głównie w ramach okrojonego powiatu oszmiańskiego (województwo wileńskie) oraz częściowo (teren położony przy ujściu rzeki Oszmianki do Wilii) powiatu wileńsko-trockiego (województwo wileńskie), zaś południową objął powiat wołożyński (województwo nowogródzkie). Było to głównie spowodowane powstaniem Litwy Środkowej, w wyniku czego południowa i północna część Ziemi Oszmiańskiej z czasów I RP znalazła się w granicach państwa polskiego, zaś środkowa z miastem Oszmianą - w składzie Litwy Środkowej. W wyniku dalszych zmian administracyjnych niewielkie części Oszmiańszczyzny włączono do powiatu mołodeczańskiego (województwo wileńskie) oraz powiatu lidzkiego (województwo nowogródzkie).

Ważniejsze miasta i miejscowości Oszmiańszczyzny to:

Oszmiana, Smorgonie, Bakszty, Bienica, Bohdanów, Boruny, Cudzieniszki, Chołchła, Daukszyszki, Derewna (Derewno), Dudy, Dziewieniszki, Gieranony (Gieraniony), Graużyszki, Gudogaj, Holszany, Horodziłów (Horodziłowo), Iwje, Juraciszki, Kolczuny, Klewica, Konwaliszki, Krewo, Kucewicze, Kuszlany, Lipniszki, Łazduny, Ługomowicze (Łogomowicze),Łosk, Murowana Oszmianka, Naliboki, Narwiliszki, Polany, Połoczany - Oborek - Hruzdowo, Smorgonie, Soły, Subotniki, Surwiliszki, Traby,Trokiele, Węsławinięta, Wiszniew, Wołożyn, Zabrzeź (Zabrzezie), Zalesie, Żemłosław, Żuprany.


Obok po lewej stronie u góry znajdują się odnośniki do niektórych miejsc na Oszmiańszczyźnie. Zapraszam serdecznie do wirtualnej wędrówki po wskazanych ścieżkach. A jednocześnie proszę o wszelkie uwagi i sugestie dotyczące zawartości oraz materiały, które Waszym zdaniem powinny zostać opublikowane - rozszerzając naszą wiedzę o oszmiańskim powiecie.

Dla tych, którzy planują osobistą wyprawę przy każdym z odnośników podaję namiary GPS. Na stronie "Mapy" znajdziecie za jakiś czas narzędzie do znajdywania wskazanych punktów na mapie Googla