Ukazała się długo oczekiwana książka doświadczonego genealoga oszmiańskiego Wasilija Jurszy pod tytułem "Шляхетские роды на Ошмянщине" ("Rody szlacheckie na Oszmiańszczyżnie").

Jursza genealogia kresy oszmiański

Książka w języku rosyjskim na ponad 400 stronach prezentuje wyniki długoletnich badań nad genealogią oszmiańską prowadzonych przez Autora w oparciu o materiały archiwalne znajdujące się m.in. w archiwach Mińska, Wilna, Grodna i Petersburga. Starannie wydana w twardej oprawie, bogato ilustrowana (m.in. herby autorstwa Tadeusza Gajla) zawiera najbardziej aktualny spis wszystkich nazwisk szlacheckich z terenu Oszmiańszczyzny. Poniżej prezentujemy spis treści omawianego wydawnictwa:

Содержание

Введение........................................................................................................5
Шляхетские роды на Ошмянщине..............................................................22
Родоводы ошмянской шляхты..................................................................224
Богушевич /Bohuszewicz/..........................................................................226
Докурно /Dokurno/....................................................................................244
Ластовский /Łastowski/.............................................................................271
Ленковский /Lenkowski/...........................................................................295
Мейнартович /Mejnartowicz/....................................................................299
Могильницкий /Mogilnicki/………………………………………………….................309
Снешко, Снежко /Snieszko, Snieżko/………………………………………................311
Шумковский, Шимковский/Szumkowski, Szymkowski/….……...................332
Юрша из Скирмонта /Jursza ze Skirmonta/……………………………................339
Гербы ошмянской шляхты…………………………....…………………………..….......379
Сокращения, обозначения и пояснения....................................................416


Trzeba podkreślić, że jest to pierwszy tom planowanej serii wydawniczej pod wspólnym tytułem Ziemia Oszmiańska ("Ошмянский край"). Tom 2 ma zawierać informacje o parafiach dekanatu oszmiańskiego i księżach pełniących w nich posługę duszpasterską. Tom 3 będzie prezentował spis wiosek, okolic szlacheckich, folwarków i zaścianków z terenu Oszmiańszczyzny. Zaś tom 4 i następne to szczegółowe rodowody kolejnych oszmiańskich rodzin szlacheckich.

W sprawie nabycia tej pozycji oraz współpracy przy kolejnych tomach serii należy zwracać się do Autora Wasilija Jurszy za pośrednictwem poczty internetowej: vasili.yursha@gmail.com