Ukazała się drugi tom serii "Oszmiański kraj" tworzonej przez doświadczonego genealoga oszmiańskiego Wasilija Jurszy pod tytułem "Ксендзы и костелы." ("Księża i kościoły.").

Jursza genealogia kresy oszmiański

Książka w języku rosyjskim na 544 stronach przedstawia krótki opis historii tych kościołów i parafii, które w różnych czasach były częścią oszmiańskiego dekanatu od jego stworzenia po czasy współczesne. Zamieszczono w niej m.in. ciekawe informacje o niektórych kapłanach i parafianach oraz dane statystyczne dające wyobrażenie o wielkości danej parafii. Adresowana jest do czytelników zainteresowanych historią i genealogią, zwłaszcza na Ziemi Oszmiańskiej. Poniżej prezentujemy spis treści omawianego wydawnictwa:

Содержание

Вступление ........................................................................................................................... 5
1. Ошмянский деканат ........................................................................................................ 8
2. Ошмяны. Костел. Парафия ...........................................................................................19
2.1. Каплицы ....................................................................................................................... 78
2.2. Францисканский костел, монастырь ........................................................................ 87
2.3. Доминиканский костел, монастырь ......................................................................... 99
2.4. Костельчик Святого Духа ......................................................................................... 105
3. Беница. Костел и монастырь. Парафия ..................................................................... 107
4. Боруны. Костел и монастырь ...................................................................................... 121
5. Гервяты. Костел. Парафия .......................................................................................... 135
6. Гольшаны. Костел и монастырь. Парафия ............................................................... 142
6.1. Богданов. Костел. ...................................................................................................... 197
7. Граужишки. Костел. Парафия ................................................................................... 202
8. Гудогай. Костел. Парафия .......................................................................................... 232
9. Данюшев. Костел. Парафия. ...................................................................................... 250
10. Деревна. Костел. Парафия ........................................................................................ 253
11. Даукшишки. Костел ................................................................................................... 259
12. Жупраны. Костел. Парафия...................................................................................... 264
13. Крево. Костел. Парафия ............................................................................................ 290
14. Лоск. Костел. Парафия .............................................................................................. 322
15. Мурованая Ошмянка. Костел. Парафия ................................................................. 330
16. Нарвилишки. Костел и монастырь. Парафия ........................................................ 349
17. Онжадово. Костел. Парафия ..................................................................................... 369
18. Островец. Костел. Парафия .......................................................................................373
19. Слободка. Костел и монастырь. Парафия ............................................................... 384
20. Сморгонь. Костел. Парафия ..................................................................................... 392

Каплица Залесье – под титулом Матери Божьей Остробрамской .............. 412

Каплица Суцьков ............................................................................................... 413

Каплица Цицин ................................................................................................. 414

21. Венславенята. Костёл. Парафия ....................................................................... 418
22. Солы. Костел. Парафия ..................................................................................... 423
23. Сурвилишки. Костел. Парафия ........................................................................ 446
24. Трабы. Костел. Парафия ................................................................................... 455
25. Цуденишки. Костел. Парафия ......................................................................... 468
26. Ворняны. Костел. Парафия .............................................................................. 492
Список источников и сокращений упоминаемой в тексте литературы ............ 500
Пояснения ................................................................................................................. 504
Обозначения ............................................................................................................. 505
Сокращения .............................................................................................................. 505
Именной указатель .................................................................................................. 508


Trzeba podkreślić, że jest to drugi tom planowanej serii wydawniczej pod wspólnym tytułem Ziemia Oszmiańska ("Ошмянский край"). Tom 3 będzie prezentował spis wiosek, okolic szlacheckich, folwarków i zaścianków z terenu Oszmiańszczyzny. Zaś tom 4 i następne to szczegółowe rodowody kolejnych oszmiańskich rodzin szlacheckich.

W sprawie nabycia tej pozycji oraz współpracy przy kolejnych tomach serii należy zwracać się do Autora Wasilija Jurszy za pośrednictwem poczty internetowej: vasili.yursha@gmail.com