W ramach wielotomowej serii wydawniczej autorstwa znanego oszmiańskiego genealoga i krajoznawcy Wasilija Jurszy pod wspólnym tytułem „Oszmiański kraj” został wydany właśnie w języku rosyjskim trzeci tom „Гербовник А – Г” – „Herbarz A-G” (772 strony).

Jursza genealogia kresy oszmiański

Przedstawia on unikalne, regionalne badania genealogiczne, oparte na głębokich i przekrojowych analizach pokrewieństwa w oparciu o bazę ksiąg metrykalnych (od XVII wieku), dokumenty sądowe, spisy parafialne i rodzinne, rewizyjne „skazki”, wywody szlachectwa, opublikowane herbarze i inne źródła. Na podstawie tych wieloletnich badań prezentuje wiedzę o szlacheckich („dworiańskich”) rodach na litery A, B, W i częściowo G, które miały związki z powiatem oszmiańskim.

Warto zapoznać się z indeksem osobowym oraz indeksem geograficznym omawianego tomu: KLIKNIJ TUTAJ

Trzeba podkreślić, że jest to trzeci tom serii wydawniczej pod wspólnym tytułem Ziemia Oszmiańska ("Ошмянский край"). Wydano już tom 1 ("Rody szlacheckie na Oszmiańszczyźnie") oraz tom 2 (Oszmiański kraj. Księża i kościoły.). Planowane są kolejne tomy prezentujące spis wiosek, okolic szlacheckich, folwarków i zaścianków z terenu Oszmiańszczyzny oraz szczegółowe rodowody kolejnych oszmiańskich rodzin szlacheckich.

W sprawie nabycia tej pozycji oraz poprzednich tomów oraz współpracy przy kolejnych tomach serii należy zwracać się do Autora Wasilija Jurszy (w języku polskim lub rosyjskim) za pośrednictwem poczty internetowej: vasili.yursha@gmail.com