fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Graużyszki, połowa maja 1944 roku: pogrzeb Mirosława Bukowskiego „Bończy” i Bronisława Kuriana „Kreta” - ostatni hołd oddaje 1 pluton 8 Brygady; od prawej: stoi przodem i salutuje pchor. „Granat” Radosław Kozanecki - dowódca zwiadu konnego 8 Brygady, stoi bokiem i salutuje w rogatywce ppor. „Nabój” Stanisław Dawidowski - dowódca 1 plutonu 8 Brygady, stoi bokiem i salutuje w hełmie ppor. „Grot” Aleksander Zajkowski - dowódca 1 plutonu 13 Brygady, w pierwszym szeregu trzeci od lewej „Łazik” Władysław Sałata, za jego lewym ramieniem „Głaz” Henryk Bitel, za jego prawym ramieniem w trzecim szeregu „Sokół” Stanisław Minejko - fotografia Tadeusz Butkiewicz "Hermes" Graużyszki, połowa maja 1944 roku: pogrzeb Mirosława Bukowskiego „Bończy” i Bronisława Kuriana „Kreta” - warta honorowa żołnierzy 8 Oszmiańskiej Brygady AK na partyzanckim cmentarzu przy kościele w Graużyszkach, drugi od lewej Józef Ościk „Wróbel”- fotografia Tadeusz Butkiewicz "Hermes" Graużyszki, połowa maja 1944 roku: pogrzeb Mirosława Bukowskiego „Bończy” i Bronisława Kuriana „Kreta”: stoją od lewej: Jadwiga Bukowska - wdowa po poległym "Bończy" (pierwsza od lewej), por. „Nietoperz” Adam Walczak - komendant 13 Brygady AK (drugi od lewej), NN, por. „Tur” Witold Turonek - komendant 8 Oszmiańskiej Brygady AK (czwarty od lewej), „Ponury” Anatoliusz Balc - lekarz 8 Brygady AK (piąty od lewej), por. „Góral” Józef Gnatek-Zygowiec - zastępca komendanta 8 Brygady (szósty od lewej), ks. kpt „Wiktor” Wiktor Gogoliński - kapelan 3 Oszmiańskiego Zgrupowania AK, por. „Nabój” - dowódca 1 plutonu 8 Brygady AK (za lewym ramieniem księdza - bardziej widoczna sylwetka - ostatni w grupie), sierż. „As” Alfons Kasperowicz - dowódca plutonu w 8 Brygadzie AK (w tle przrd oknem drewnianego domu), pozostali NN. - fotografia Tadeusz Butkiewicz „Hermes”
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Graużyszki, połowa maja 1944 roku: pogrzeb Mirosława Bukowskiego „Bończy” i Bronisława Kuriana „Kreta”: uroczystości pogrzebowe na tymczasowym cmentarzu partyzanckim przy kościele parafialnym; stoją od lewej ks. „Wiktor” Wiktor Gogoliński - kapelan 3 Oszmiańskiego Zgrupowania AK (pierwszy od lewej - bokiem), mjr „Jarema” Czesław Dębicki - dowódca 3 Oszmiańskiego Zgrupowania AK (drugi od lewej - częściowo zasłonięty), „Stryjek” Zygmunt Minejko - żołnierz 8 Brygady „Tura”, szwagier poległego „Bończy” (trzeci od lewej), „Sławek” Zdzisław Polkowski - żolnierz zwiadu 13 Brygady „Nietoperza” (stoi z tyłu w hełmie), Jadwiga Bukowska, wdowa po „Bończy” (pochylona, z twarzą zakrytą dłońmi), siostra „Bończy” (w czerni), por. „Nietoperz” Adam Walczak - komendant 13 Brygady, NN, NN, por. „Rzemień” NN (oficer ze sztabu 3 Zgrupowania), ppor. „Grot” Aleksander Zajkowski - dowódca 1 plutonu 13 Brygady „Nietoperza” (w hełmie), NN, „Ponury” Anatoliusz Balc - lekarz 8 Brygady „Tura”, pozostali NN - fotografia Tadeusz Butkiewicz „Hermes” Graużyszki, połowa maja 1944 roku: pogrzeb Mirosława Bukowskiego „Bończy” i Bronisława Kuriana „Kreta”: uroczystości pogrzebowe na tymczasowym cmentarzu partyzanckim przy kościele parafialnym - w dwuszeregu przodem w hełmach widoczny pluton honorowy 13 Brygady - fotograf N. N. Graużyszki, połowa maja 1944 roku: pogrzeb Mirosława Bukowskiego „Bończy” i Bronisława Kuriana „Kreta”: uroczystości pogrzebowe na tymczasowym cmentarzu partyzanckim przy kościele parafialnym - w dwuszeregu tyłem w rogatywkach widoczny pluton honorowy 8 Brygady - fotograf N. N.
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Krzyż w miejscu pochówku żołnierzy AK przy kościele w Graużyszkach - stan z końca lat 80 XX wieku Projekt kwatery poległych żołnierzy AK na cmentarzu w Graużyszkach - autorstwa architekta Michała Smoktunowicza Projekt kwatery poległych żołnierzy AK na cmentarzu w Graużyszkach - autorstwa architekta Michała Smoktunowicza
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Projekt kwatery poległych żołnierzy AK na cmentarzu w Graużyszkach - autorstwa architekta Michała Smoktunowicza Projekt kwatery poległych żołnierzy AK - autorstwa architekta Michała Smoktunowicza - tablica epitafijna, która ostatecznie nie została zainstalowana Projekt kwatery poległych żołnierzy AK - autorstwa architekta Michała Smoktunowicza - tablica epitafijna - wersja druga - końcowa, która ostatecznie nie została zainstalowana
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Budowa kwatery poległych żołnierzy AK na cmentarzu parafialnym w Graużyszkach - październik/listopad 1995 roku Budowa kwatery poległych żołnierzy AK na cmentarzu parafialnym w Graużyszkach - październik/listopad 1995 roku Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia kwatery poległych żołnierzy AK na cmentarzu parafialnym w Graużyszkach - 29 czerwca 1996 roku
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kwatera poległych żołnierzy AK na cmentarzu parafialnym w Graużyszkach - stan z roku 2007 Kwatera poległych żołnierzy AK na cmentarzu parafialnym w Graużyszkach - stan z roku 2008 Tablica wmurowana w kwaterze poległych żołnierzy AK na cmentarzu parafialnym w Graużyszkach - stan z roku 2008
fotografia genealogia kresy oszmiański
Tabliczka informacyjna wmurowana w kwaterze poległych żołnierzy AK na cmentarzu parafialnym w Graużyszkach - stan z roku 2007